เขียนโมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน

19 บทเรียน

CEO บริษัท Level Up Holding
มีประสบการณ์ในวงการที่ปรึกษา
การวางแผนระบบธุรกิจด้วย IT Solution

สิ่งที่คุณจะได้รับ

คอร์สเรียนออนไลน์ที่สอน
การเขียนโมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน
ให้คุณมองเห็นธุรกิจของตัวเอง
ได้ครบมิติอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย

Chapter 1 Introduction

บทเรียนของคอร์สนี้

 • 19 บทเรียน :
 • 207 นาที
 • เขียนโมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน 0/19

  • 6 นาที
  • Chapter 2 เครื่องมือทั้งหมดของ BMC
   6 นาที
  • Chapter 3 รู้จักกับ BMC
   28 นาที
  • Chapter 4 เหตุผลที่คนเลือกซื้อสินค้า
   8 นาที
  • Chapter 5 แต่ละส่วนของ BMC
   21 นาที
  • Chapter 6 การนำ BMC มาใช้ในธุรกิจจริง
   24 นาที
  • Chapter 7 การออกแบบ BMC ด้วย Cash Cow โมเดลรูปวัว 8 ข้อ
   12 นาที
  • Chapter 8 ยกระดับแผนธุรกิจให้ Sexy
   5 นาที
  • Chapter 9 แผนธุรกิจแบบ Multi Side Platform
   8 นาที
  • Chapter 10 เจาะกลุ่มลูกค้าด้วย Customer Segment
   7 นาที
  • Chapter 11 Workshop การตีความ Feature VS Benefit
   30 นาที
  • Chapter 12 Pain ,Gain, Job เจาะเข้าถึง Customer Insight แบบยั่งยืน ทฤษฎีเก้าอี้ 3 ขา
   7 นาที
  • Chapter 13 Workshop Customer Pain ,Gain, Job Level 1
   4 นาที
  • Chapter 14 ชุดคำถามเจาะลึกหา Pain ,Gain, Job มีให้ดาวน์โหลด
   4 นาที
  • Chapter 15 Innovate the existing Business ยกระดับธุรกิจ
   3 นาที
  • Chapter 16 เทคนิคการนำเสนอ 60 Sec
   6 นาที
  • Chapter 17 Indicator คะแนนตัวชี้วัดแผนธุรกิจทะลุ 100 ล้าน
   12 นาที
  • Chapter 18 การใช้เครื่องมือ BMC และ VP
   4 นาที
  • Chapter 19 บทสรุปและโบนัส บทสรุป 3 ข้อ กับดักธุรกิจที่ต้องเจอ 5 ข้อ
   12 นาที

คอร์สเรียนที่น่าสนใจ

เสียงตอบรับจากคอร์สนี้